TimeWaver Frequency

Muayenehaneniz için güçlendirme

TimeWaver Frequency, pratik uygulamalarda kendini kanıtlamış olan uygulama metotlarıyla sizin kişisel terapi yelpazenizi genişletiyor. Siz terapist olarak önemli ölçüde desteklenir ve iş yükünüz azalırken hastalarınız da çok çeşitli yeni terapi yöntemlerinden faydalanır. Bu yenilikçi sistemin size neler sunduğunu buradan öğrenebilirsiniz. 

İnovasyon ve tecrübe
Sistemin çok yönlülüğü, tedavi edilebilen olası endikasyonların çeşitliliği, bilgi alanı tıbbı için benzersiz teknik uygulama veya en derin sebeplerin terapisi düzeyinde analiz ve terapi bu sistemi benzersiz hale getirir.

Çok sayıda entegre uygulama metotları
Spesifik frekanslarla ve en hassas akımlarla ör. ağrı terapisi, depresyon, korkular, öğrenme güçlüğü veya bağımlılık gibi psikolojik hastalıklar veya kardiyovasküler sorunlar vs. gibi çok sayıda hastalık tedavi edilebilir.

Uygulamada uzun süredir kendini kanıtlamış
TimeWaver Frequency’e entegre edilmiş terapi protokolleri ile otomatikleştirilmiş süreçler dünya çapında yaklaşık 1.000 terapist tarafından başarıyla uygulanıyor. Bu durum, uygulamanın günlük terapiye ne kadar iyi ve kolay adapte edildiğini gösteriyor.

Muayenehaneniz için “ekstra terapist”
Muayenehane programlarının otomasyon programları sayesinde TimeWaver Frequency’i neredeyse “tek başına çalışan bir terapist” gibi muayenehaneye entegre edebilir ve böylece başka hastalar için zaman ayırabilirsiniz.

45.000’den fazla hasta ile tecrübe
TimeWaver Frequency sistemine entegre edilen klinik tecrübeler bunu kanıtlıyor. Portekizli klinik yöneticisi Nuno Nina bu metotla kendisine ait uluslar arası kliniklerde 45.000’den fazla hastayı terapi etti.

Bilgi alanı kontrollü frekans terapisi

Hücreyi terapi etmek
Hücre membranı geriliminin düşmesi bizim tecrübelerimize göre neredeyse tüm hastalıkların ana nedeni. TimeWaver Frequency ile terapinin temel prensibi hücre membranı geriliminin hücresel bazda iyileştirilmesine dayanır.

Semptom ve endikasyonlarda çeşitlilik
TimeWaver Frequency endikasyonlara göre ayrılmış çok sayıda program, en uygun frekansların analizi için özel modüller ve 1.000’den fazla semptom ve endikasyona tanımlı olan 150.000’den fazla frekanstan oluşan bir veri tabanına sahiptir. 

Kronik ve akut hastalıklarda
TimeWaver Frequency sisteminin kapsamında yer alan sistemik terapi ve buna baz teşkil eden etki prensibi, ister akut ister kronik, neredeyse tüm hastalıkların desteklenmesini veya doğrudan tedavi edilmesini sağlar. 

Benzersiz bilgi alanı teknolojisi
TimeWaver Frequency sistemindeki bilgi alanı kontrollü frekans terapisi benzersizdir: Sistem sürekli ve gerçek zamanlı olarak uygulanacak frekansları belirler ve bunları hastanın ihtiyaçlarına uygulama esnasında doğrudan uyarlar.

Daha derin nedenleri birlikte tedavi edin
TimeWaver Frequency bilgi alanı teknolojisi ayrıca daha derinde yatan nedenleri ve etkileşimleri psikolojik ve sistematik düzeyde analiz edecek ve belirli bilgiler ve titreşim kalıpları vasıtasıyla pozitif olarak destekleyecektir.

Kendi metotlarınızın mükemmel tamamlanması
Geniş uygulama yelpazesi ve çok sayıda terapi olanağı, her bir hekime veya alternatif tıp uygulayıcısına kendi sunduğu terapi olanaklarının en iyi şekilde tamamlama ve muayenehane için mükemmel entegrasyon sunar.

Not: Bilim ve bilimsel tıp, bilgi alanlarının varlığı ve uygulamalarıyla birlikte TimeWaver sistemini bilimsel tıp anlamında bilimsel kanıtların mevcut olmadığı gerekçesiyle ve bu broşürde belirtilen araştırmalarını ve vaka sunumlarını bilimsel tıp anlamında kanıt olarak kabul etmiyor.

Sağlık hücrede başlar 

TimeWaver teknolojisi – Alman malı
TimeWaver Frequency, donanım ve yazımdan meydana gelen bilgi alanı kontrollü frekans terapisi sistemidir. Uygulanacak olan frekansları sürekli olarak analiz eder ve bunları muhtelif elektrotlar vasıtasıyla hastaya aktarır. Çok sayıda endikasyonlara göre sınıflandırılmış program, 1.000’den fazla semptoma tanımlanmış olan 150.000’den fazla frekans içeren veri tabanı ve Nuna Nina’ya göre sistemik terapi için benzersiz terapi protokolleri içerir.

Sağlığın esası olarak güçlü bir hücre
Hücre araştırmacıları Dr. Robert O. Becker ve Dr. Bjorn Nordenstrom, Nobel ödülü komisyonunun eski başkanı, hücre membranı geriliminin azalması sonucunda neredeyse tüm kronik ve akut hastalıkların ortaya çıkabileceğini bulmuşlardır. Modellerine göre bir insan ancak hücreleri kadar ve bu hücrelerin ne şekilde birbirleriyle iletişim kurdukları kadar sağlıklıdır. Sağlıklı hücre buna göre bu basit parametre ile tanımlanabilir: elektriksel hücre membranı gerilimi.
Bir hücre ideal olan -70 mV gerilime sahipse yaşamak ve başka hücrelerle iletişim kurmak için yeterli enerjiye sahiptir. Hastalık süreçlerinin devamında bu gerilim sıklıkla -50 mV değerine kadar düşer. Henüz -40 mV değerinde ağrılar ve iltihaplar meydana gelebilir. Becker ve Nordenstrom’e göre -15 mV itibariyle bir hücrenin tümör hücresine dönüşebileceği eşik başlar.

Hücreler için enerji
Fakat hücre membranı gerilimi neden düşer? Modellerine göre bunun ana nedeni asidik hücre ortamıdır. Bunun anlamı, hücrenin içinde bulunduğu ortamda çok az elektron olduğu ve pH değerinin düşebileceğidir. TimeWaver Frequency burada devreyir

Hastanın sağlığı için

Hücrenin dili
Frekanslar, hücre düzeyinde iletişimin sağlandığı lisan ise birçok hastalık uygun gerilim gücü ve frekanslarıyla tedavi edilebilir. Bu teorinin temelinde belirli frekansların belirli hastalık tablolarına sistematik olarak tanımlanabiliyor olması yatar

Bedenin aynası olarak hücre
TimeWaver Frequency sistemi, bilgi alanı teknolojisinin mucidi olan Marcus Schmieke ve hücre biyolojisi uzmanı ve entegratif tıp konusunda 7 kliniğin yöneticisi olan Portekizli Nuno Nina tarafından geliştirilmiştir. Nuno Nina 130.000 adet altın frekans olarak adlandırılan frekansı uygulama çalışmaları kapsamında bir araya getirmiş ve spesifik hastalık tablolarına tanımlamıştır. 45.000’in üzerinde hasta ile edindiği tecrübeler, neredeyse tüm hastalıklarda hücre membranı geriliminde azalma olduğu yönündeki düşüncemizi güçlendiriyor. 

Hücrenin desteklenmesi
Bir terapide hangi frekansların kullanılacağına ilişkin bilgi, TimeWaver Frequency sisteminin geliştirilmesi kapsamında belirleyici şekilde dahil edilmiştir. Sistemin hedefi, hücresel ortamın ve hücre membranı geriliminin spesifik ve münferiden seçilmiş frekanslar ve akımlarla desteklenmesidir.
Buna göre metabolizma ve hücre bölünmesi teşvik edilecek, böylece ATP sentezi, yani hücrenin enerji üretimi ve protein sentezi, insan vücudunun temel yapı taşlarının oluşturulması, güçlendirilecektir.

Doğal bir hücre membranı gerilimi
Modelimize göre hücre iletişiminin lisanı ve anahtarı elektrik frekanslarıdır. Hassas TimeWaver Frequency terapi akımı frekansların diliyle hücrelerle iletişim kurar. TimeWaver Frequency terapisinin hedefi, ekstra hücresel aşırı asitlenmeyi gidermek ve en iyi durumda yakl. -70 mV doğal hücre membranı gerilimini yeniden oluşturmaktır.

Not: Bilim ve bilimsel tıp, uygulamaları ile birlikte TimeWaver sistemini bilimsel tıp anlamında bilimsel kanıtların mevcut olmadığı gerekçesiyle ve Bjorn Nordenstrom, Robert O. Becker ve Nuno Nina’nın hücre membranı gerilimine ilişkin modellerini ve bu broşürde belirtilen araştırmalarını ve vaka sunumlarını bilimsel tıp anlamında kanıt olarak kabul etmiyor.

Uygulamaya yakın ve denenmiş

Nuno Nina
Nuno Nina entegratif tıp alanında dünya çapında önde gelen uzmanlardan biridir. Lizbon’da ve diğer uluslararası lokasyonlarda birçok klinik yönetir. Esas uzmanlık alanı matematik, sistem mühendisliği ve biyokimyadır.  

Bir tecrübe hazinesi
Nuno Nina, uzun yıllardır çok sayıda uzman hekim ve terapist ile birlikte tüm dünyadan hastalara bakmaktadır, bunların arasında birden fazla devlet başkanı ve çok sayıda tanınmış sporcu bulunur.
Nuno Nina’nın mucitlik yeteneği, derinlemesine uzmanlık bilgisi ve karizması kendisiyle özel veya mesleki ortamda bir araya gelen herkesi heyecanlandırır.

 

Uygulamadan muayenehanenize
Nuno Nina TimeWaver ile işbirliği halinde yıllar içerisinde TimeWaver Frequency sistemi için özel terapi konseptini geliştirdi. Bu terapi konsepti neredeyse tüm kronik ve akut hastalıklarda uygulanabilir.
Nuno Nina’nın sistemik terapisi, hastalarını birden fazla düzeyde terapi etmenin çok etkin bir metodudur. TimeWaver Frequency ile terapisi spesifik frekanslarla 1.000’den fazla endikasyon ve semptomu içerir.

Nuno Nina’ya göre sistemik terapi
Net ve anlaşılır terapi protokolü
Profesyonel seminerlerde detaylı eğitim
Kolay tekrarlanabilir süreçler
Otomasyon olarak da uygulanabilir
Kolay delege edilebilir metot
Dünya çapında 15 yılın üzerinde klinik tecrübe
45.000’den fazla terapi görmüş hasta

Not: Bilim ve bilimsel tıp, bilgi alanlarının varlığını, tıbbi ve diğer önemini ve uygulamalarıyla birlikte TimeWaver sistemini bilimsel tıp anlamında bilimsel kanıtların mevcut olmadığı gerekçesiyle ve aynı şekilde alternatif kapsamında biyoenerjetik dengeleme oluşturan Nuno Nina’ya göre sistemik terapiyi kabul etmiyor. 

Bilgi alanı kontrollü frekans terapisi
Frekans terapisinde hangi frekanslara ihtiyaç duyulacağı, terapistler için çoğu zaman önemli bir sorundur. ABD’de bu konuda yıllardır mesleki konferanslar düzenleniyor. TimeWaver Frequency burada benzersiz bir fırsat sunuyor: Bilgi alanı kontrollü frekans terapisi.

Gerçek zamanda doğru frekans
Nuno Nina’nın modeline göre her bir frekans başka bir etkiye sahip olduğundan ve hastanın durumu terapi esnasında birkaç dakika içerisinde bile değişebildiğinden, tam doğru frekansları analiz etmek önemlidir. TimeWaver Frequency gerçek zamanlı olarak sürekli kişisel frekansları belirler ve terapiyi tam otomatik olarak değişen ihtiyaçlara göre uyarlar – hastanın sağlığı için.

Doğru zamanda
Sistem Rezonans analizi fonksiyonu ile ilgili frekansın hassas bir şekilde hastaya uyarlanmış süresini analiz eder ve bu esnada uygulanan frekansların gelişimini sürekli olarak denetler. Sistem otomatik olarak doğru zamanda bir sonraki frekansa geçiş yapar ve artık ihtiyaç duyulmayana kadar bu frekansı uygular.

Muayenehaneniz için yapılmış gibi
TimeWaver Frequency ile muayenehaneniz için birinci sınıf bir sisteme sahip olursunuz: Nuno Nina’nın tecrübe hazinesi, 130.000 altın frekansı ve kliniklerinde zaten başarıyla uygulanan terapi protokolleri benzersizdir ve aynı zamanda TimeWaver Frequency sisteminin en temel noktasıdır. 

Bilgi düzlemi kullanmak
Bilgi düzlemi modülüyle hastalıkların arka plan bilgilerini ve olası etkileşimlerini analiz edebilirsiniz. Bu hastayı en iyi şekilde frekans terapisine hazırlayacaktır ve TimeWaver Frequency sisteminin temel unsurlarından birisidir.
Böylece spesifik terapi için hangi frekansların önerildiğini ve bilgi alanında bulunması olası hastalık etkileşimlerini görebilirsiniz. Bu özellik, size hastalarınızı doğru frekanslarla hedefe yönelik terapi etme imkanı verecektir.

Toplu bilgi
TimeWaver Frequency içerisindeki bilgi düzlemi bilgi alanındaki farklı düzlemlere ilişkin kapsamlı bir veri tabanı içerir. Bunların arasında muhtelif metabolik süreçler, psikosomatik etkileşimler, dişler, virüsler ve nöronal süreçler de yer alır.
TimeWaver Frequency, bilgi alanında buna ilave olarak ör. hangi bitkilerin, minerallerin veya vitaminlerin terapi için iyi bir tamamlayıcı etkiye sahip olduğunu analiz eder ve bu bilgiyi frekans terapisine paralel olarak bilgi alanına gönderir.

Bilgi alanı kontrollü frekans terapisi


Bedenin aynası olarak omurlar

Birçok hastalıkta omurilik problemleriyle etkileşim gözlemlenmektedir. Omurilik terapisi bizim alternatif ve tamamlayıcı tıp alanında edindiğimiz uzun yıllara dayanan tecrübenin bir sonucudur: Bu modele göre münferit omurlara mutlak psikolojik ve somatik endikasyonlar tanımlanmıştır ve siz bunları seçtikten sonra doğrudan omur üzerinde tedavi edebilirsiniz.
Bu fonksiyon özellikle iyi bir şekilde spor hekimleri, ortopedistler, kayropraktikerler, psikoterapistler veya Dorn-Breuß terapisi için de uygundur.

1.000 endikasyon için frekanslar
Endikasyonlar modülünde doğrudan hastalıklar veya semptomlara göre doğrudan uygulanacak frekansları analiz edebilirsiniz. Burada Nuno Nina’nın bilgi birikiminin yanı sıra her biri bir arama fonksiyonu ile kolaylıkla erişilebilen toplamda 1.000’den fazla endikasyon ve semptomla ilgili 150.000’den fazla frekans bulunur.

Önemli art işlemler
Matris modülüyle terapiden sonra hastanın komple sistemik taramasını yapabilirsiniz. Modülün hedefi, vücudun başka hangi kısımlarını ilave bir regülasyona ihtiyaç duyduğu konusunda bir genel bakışa sahip olabilirsiniz. Bu uygulama size kişisel terapi stratejinizin devamında değerli bilgiler verecektir.

Not: Bilim ve bilimsel tıp, bilgi alanlarının varlığını, tıbbi ve diğer önemini ve uygulamalarıyla birlikte TimeWaver sistemini bilimsel tıp anlamında bilimsel kanıtların mevcut olmadığı gerekçesiyle ve aynı şekilde alternatif kapsamında biyoenerjetik dengeleme oluşturan Nuno Nina’ya göre sistemik terapiyi kabul etmiyor.

Bağımsız bir terapist gibi
TimeWaver Frequency sistemi ile muayenehanenize neredeyse bağımsız çalışan bir “terapist” alın.
TimeWaver teknolojisinin akıllı fonksiyonlarıyla gerçekleştirilen terapi süreci otomatikleştirilebilir ve hastaya özgü kişisel bir protokol oluşturmak üzere bir araya getirilebilir. Bu durum sizin için çok zaman tasarrufu ve aynı anda birden fazla hasta terapi etmenizi sağlar.
Nuno Nina’ya göre sistemik terapinin uygulanması hasta için bir saat kadar sürer ve bu süre içerisinde hasta rahat bir şekilde arkasına yaslanabilir. Sistem otomasyon fonksiyonları kapsamında münferit frekans protokollerini bağımsız olarak sırayla uygular. Siz de bir terapist olarak terapinin o anda bulunduğu durumu kolaylıkla gözlemleyebilirsiniz.

İnsan için üretilen teknoloji
Açıklanan tüm fonksiyonlar artı Nuno Nina’nın kapsamlı bilgisi ve olgunlaşmış terapi protokolü bu sistemi bizim gözümüzde benzersiz kılıyor. Bununla kendinize ve hastalarına iyilik yapın

Not: Bilim ve bilimsel tıp, bilgi alanlarının varlığını, tıbbi ve diğer önemini ve uygulamalarıyla birlikte TimeWaver sistemini bilimsel tıp anlamında bilimsel kanıtların mevcut olmadığı gerekçesiyle ve aynı şekilde alternatif kapsamında biyoenerjetik dengeleme oluşturan Nuno Nina’ya göre sistemik terapiyi kabul etmiyor.

Bilimsel tıp alanından tecrübeler

Entegre programlar
TimeWaver Frequency Nuno Nina’nın metodunun yanı sıra çok sayıda ağrı semptomu ile depresyon, korku hali, saldırganlık, stres, bağımlılık veya konsantrasyon eksikliği gibi psikolojik hastalıklara ilişkin ilave programlar da içerir.

TimeWaver Frequency’de frekans terapisi
Nörolojik veya kardiyovasküler sistem hastalıkları ile çok sayıda başka endikasyonlar da destekleyici olarak tedavi edilebilir. Frekans terapisinin bu şekli birçok araştırma ve vaka sunumları ile desteklenmektedir.

Çok sayıda endikasyonda destek ve uygulama

Ağrılar
Baş ağrısı / migren
Diz eklem ağrıları
Kol omuz sendromları
Gut hastalığı
Eklem ağrıları
Sırt ağrıları
Siyatik
Kas ağrıları
Nöropatik ağrılar
Kemik kırılmalarında ağrı terapisi
Kemik erimesi durumunda ağrılar
Menstrüasyon ağrıları

Psikoloji
Depresyon
Anksiyete
Agresyon
Uykusuzluk
Konsantrasyonun desteklenmesi
Bağımlılık terapisi
Öğrenme bozukluğu
Stres / tükenmişlik sendromu 

Beyin/Sinir
Hafıza
Kulak çınlaması
Beyin kanaması
Multipl skleroz
Epilepsi
Parkinson
Alzheimer
Nevrit

Enfeksiyonlar
Herpes Labialis (uçuk)
Zona
Akne

Yara ve yaralanma
Yaraların tedavi edilmesi
Gerilmeler
Yara dokusu terapisi

Dahiliye
Diyabet
Karaciğer hastalıkları
Mide ve on iki parmak bağırsağı ülserleri

Kardiyovasküler sistem
Tansiyon düzenlemesi
Dolaşımın desteklenmesi

Cilt
Selülit
Cilt gerilmesi
Sedef hastalığı

Ağrı terapisi

Kronik veya akut ağrılar, miyalji, fibromiyalji
Baş ağrısı, migren
Diz artrozu, dejeneratif diz eklemi hastalıkları
Eklem ağrıları
Çene eklemi ağrıları
Genel ağrılar
Sırt ağrıları
Kas ağrıları
Menstrüasyon ağrıları

Çok yönlü endikasyonlar

Ağrının kendisi bir hastalık değil, bir uyarıdır: Vücudumuzda belirli bir yerde bir şeylerin yolunda olmadığını gösterir. Ancak ağrı başka hastalık semptomlarını ortaya çıkartıyorsa bağımsız bir sorun haline gelebilir. Bu örneğin koruyucu fiziksel duruş nedeniyle kas gerilmeleri veya uzun süreli kronik ağrılarda psikolojik problemler olabilir.
Bu nedenle ağrı terapisi modern tıbbın araştırılacak ve keşfedilecek daha çok şeyinin olduğu en önemli alanlarından biridir. Bu nedenle TimeWaver Frequency ve TimeWaver Home sisteminin frekans terapisi daha da değerlidir.

TimeWaver Frequency terapisi yumuşak bir terapi yöntemidir ve hücresel bazda ATP üretiminin artışını ve elektrolitik dengenin yeniden oluşturulmasını sağlamaktadır – hem akut hem de kronik ağrılarda. Bunun hedefi kas ve sinirlerin rahatlamasını sağlamaktır. Ağrı terapisi konusunda hem farklı frekanslar hem de impuls şiddetleri konusunda çok fazla bilgi birikimi mevcuttur. Bu bilgi, kolay kullanılabilen TimeWaver Frequency programlarıyla çok iyi dokümante ve entegre edilmiştir. Programlar yerel olarak yapıştırma elektrotlar, yoğun elektrotlar veya korteksin elektro simülasyonu yoluyla (kraniyal elektro simülasyon veya transkraniyal elektro simülasyon) uygulanabilir

Psikolojik hastalıkların terapisi
Depresyon
Anksiyete
Stres
Agresyon
Uykusuzluk
Konsantrasyon bozukluğu
Öğrenme bozukluğu (Alzheimer’de)
Sigarayı bırakma
Tükenmişlik sendromu

Tüm diğer hastalıklardan farklı olarak psikolojik hastalıkları çoğu zaman tam olarak tespit etmek ve ölçmek mümkün değildir. Teşhisleri çoğu zaman hastalığın gidişatının açıklanmasına dayandırılmalıdır; bu esnada bu tür bir hastalık hastada çoğu zaman ilk bakışta anlaşılamamaktadır. Hastalığın semptomlarının ve hastalık tablosunun çeşitliliği de psikolojik hastalıkların teşhisini ve terapisini özellikle karmaşık hale getirir: Bozukluklar birçok farklı alanda ortaya çıkabilir, örneğin sosyal iletişim becerisinde, hafıza gücünde, duygu tepkimelerinde, aktivitede ve iç motivasyonda, algıda ve birçok başka alanda.

Bunların düzeyi de önemlidir. Zaman zaman yaşanan uyku bozukluklarından hayatın tek başına idame ettirilememesine kadar. Standart bir terapi çoğunlukla sadece anti depresyon ilaçlarını içerir. Münferit uygulama durumlarında hastaların mikro akım terapisine moral düzeyinde bir artışla yanıt verirler. Bu etkinin, beyinde nörotransmitterlerin ör. dopaminin oluşturulmasıyla, yani dokuda elektrolitik dengenin oluşturulmasıyla sağlandığı tahmin edilir. Ayrıca münferit uygulama gözlemlerinde korteksin transkraniyallerle bilinçli olarak uyarılmasıyla olumlu sonuçlar elde edilmiştir.

Not: Bilim ve bilimsel tıp, uygulamalarıyla birlikte TimeWaver sistemini bilimsel kanıtların mevcut olmadığı gerekçesiyle ve belirtilen araştırmalarını ve vaka sunumlarını bilimsel tıp anlamında kanıt olarak kabul etmiyor.

Yaralanmalar
Yaraların iyileşmesi, yanıklar
Kemik kırılmaları
Ödem

Yaralanmalar ve travmalar, yani yaralar, doku hasarları ve kemik kırılmaları, vücudun güç uygulanması sonucu zarar görmesidir. Yaranın iyileşmesi, kanın pıhtılaşması, bağışıklık sisteminin savunması ve yeni doku oluşumunda oluşan bir çevrimdir.
ABD’li hekim ve ortopedist Robert O. Becker’e göre vücut yara iyileşmelerini ve genel olarak yaralanmaların iyileşmesini elektriksel akımlarla ayarlıyor (analog sinir sistemi). Yaralanmanın olduğu bölgede elektrolitik şartların değiştirilmesiyle yaraların iyileşmesi birçok durumda hızlandırılabilir ve bu husus kötü iyileşen kemik kırılmalarında ve yara dokusu terapisinde de geçerlidir.

Kardiyovasküler sistem
Tansiyon düzenlemesi
Dolaşımın desteklenmesi

“Yaşam suyu” olan kan, kalp tarafından kan damarları üzerinden vücuda pompalanır ve böylece en ücra köşe ve her bir hücre yaşam için zorunlu olan oksijenle beslenir. Aynı zamanda besin maddeleri, iletim maddeleri ve bağışıklık sisteminin bileşenleri de kardiyovasküler sistem üzerinden ihtiyaç duyuldukları yere götürülür.
Bu nedenle, kardiyovasküler sistem hastalıkları sağlığımız için en büyük tehditlerden biridir ve kanser ile birlikte muhtemelen en sık rastlanan ölüm nedenidir. TimeWaver Frequency sağlıklı bir tansiyon dengesini destekleyecek spesifik programlara sahiptir.

Dahiliye
Diabetes mellitus
Yüksek tansiyon
Kronik yaralar
Karaciğer hastalıkları (hepatit, karaciğer sirozu vs.)
Mide ve duodenal ülserler
TimeWaver Frequency’deki frekans terapisinin uygulama alanları çok çeşitlidir. Bu terapinin bir amacı da sağlıklı bir pH dengesinin ve boşaltım organlarının desteklenmesi, nörotransmitterlerin ve hormon dengesinin uyarılması, ayrıca sağlıklı intra ve ekstra hücresel ortamın desteklenmesi, ATP üretimi ve protein sentezinin iyileştirilmesi ile hem semptomatik hem de sistemik terapidir.

Not: Bilim ve bilimsel tıp, uygulamalarıyla birlikte TimeWaver sistemini bilimsel kanıtların mevcut olmadığı gerekçesiyle ve belirtilen araştırmalarını ve vaka sunumlarını bilimsel tıp anlamında kanıt olarak kabul etmiyor.

Enfeksiyon hastalıkları
Zona
Herpes Labialis (uçuk)

Enfeksiyonlara bakteri, mantar veya virüs gibi mikroorganizmalar neden olur. Enfeksiyonlara karşı en büyük “silahımız” güçlü bir bağışıklık sistemi ve ilaçlardır, bakteri için çoğunlukla antibiyotiklerdir. Ancak özellikle antibiyotik konusunda yan etkiler ve dirençler nedeniyle çok sayıda bilinen sorun mevcuttur.
TimeWaver Frequency sistemi enfeksiyon hastalıklarında eşlik edici veya şayet etkili bir ilaç yoksa destekleyici olarak kullanılabilir.
Vaka gözlemleri, cildin pH değerinin uygun akım ve frekansların uygulanmasıyla değiştirilebildiğini göstermiştir. pH değeri 2’nin altına düştüğünde virüsler artık yayılım gösteremez, çünkü bu ortam şartları virüsün hayatta kalması için artık uygun değildir. Proinflamatuar sitokinlerin baskılandığı ve analjezik ve antienflamatuar sitokinlerin uyarıldığı tahmin ediliyor. İlk olumlu uygulama gözlemleri zona ve uçuk konusunda yapılmıştır.

Nörolojik hastalıklarının – Beyin ve sinirler
Alzheimer’de hafızanın iyileştirilmesi
Kulak çınlaması
Beyin kanaması
Parkinson
Nevrit
Epilepsi
Multipl skleroz

Nöroloji (“sinir hücresi” için Yunanca “Neuron” kelimesinden) sinir hücreleri hastalıklarıyla, yani beyin, omurilik ve sinir yolu ile kumanda merkezi ve sinyal dağıtımı konularıyla ilgilenir. Çok sayıda semptom merkezi ve otonom sinir sistemiyle bağlantılıdır. Her ikisi de elektrik esaslı olduğundan TimeWaver Frequency hassas elektrik akımları uygular.
Beyin kanaması veya Parkinson gibi ağır hastalıklarda da münferit vakalarda semptomlarda, ör. motorik veya kelime algılamada iyileşme sağlanabilmiştir. TCES ve CES bunun için birçok olanak sunar.

Cilt terapisi
Cilt enfeksiyonları
Akne
Sedef hastalığı

Cildimiz yaklaşık 2 m2 büyüklüğündedir, 10 kg ağırlığındadır ve birçok fonksiyonu yerine getirir: Vücudun iç kısmını korur, vücut ısımızı ve nemini dengeler ve metabolizma alanında önemli fonksiyonları yerine getirir.
Münferit uygulama gözlemlerinde selülit, cilt gerilmesi veya yara dokusu terapisinde olumsuz sonuçlar dokümante edilmiştir. 

6’sı 1 arada: Tek sistemde altı terapi şekli

Başka entegre frekans terapisi uygulama olanakları
TimeWaver Frequency sistemi TimeWaver içerisinde benzersiz olan Nuno Nina’ya göre bilgi alanı kontrollü frekans terapisinin yanı sıra başka terapi yaklaşımları da sunar ve bunlar için çok sayıda veri tabanı ve hazır programlar sistem ile birlikte gönderilir, ör. bilinen klasik frekans terapisi: Bu, veri tabanlarının içerisinde bizim parazitlere, mantarlara, toksinlere, başka rahatsızlık ve hastalıklara tanımladığımız frekansları ve farklı organlarla ilişkilendirilen rekansları bulundurur.

Hareket mekanizması ağrılarında frekans terapisi (FT)
Ağrı terapisi için frekans terapisinde seçilmiş frekanslarda hassas akımlarla ve hassas bir elektron yerleşimiyle hem lokal hem de sistemik olarak tüm vücudu kapsayacak şekilde akut ve kronik ağrılar tedavi edilebilir. Başka uygulama alanları, ör. dejeneratif omurga hastalıkları gibi hareket mekanizması ve eklem ağrıları ile artroz ve muhtelif kas hastalıklarıdır.

Psikolojik hastalıklarda kraniyal elektro uyarımı (CES)
TimeWaver Frequency sistemiyle kraniyal elektro uyarımından faydalanabilirsiniz: ör. anksiyetede, uyku bozukluklarında alkol ve uyuşturucu yoksunluğunda, ayrıca depresyonlarda münferit uygulamalarda olumlu uygulama gözlemleri yapılabilmiştir. Uygulama özel kulak elektrotlarıyla yapılır ve basit ve hızlıdır. CES’in kronik hastalıkların destekleyici terapisinde yardımcı olduğu görülmüştür

Galvanik hassas akım terapisi (GFT)
Hassas akım terapisinin bu türü henüz 19. yüzyıldan beri bilinen bir elektro terapi yöntemidir. Hassas doğrusal akım ile elektriksel hücre seviyesi dengelenecek ve vücudun kendi rejenerasyonu ve kendi kendini terapisi desteklenecektir. GFT uygulamaları ör. romatizma, sinir ucu ve eklem rahatsızlıkları, dolaşım ve metabolizma hastalıkları ile yara iyileştirme proseslerine kadar uzanır. Olumlu uygulama gözlemleri anksiyete ve depresyonda da bulunmaktadır. Bu metot fibromiyaljiler, hareket mekanizmasının kronik dejeneratif hastalıkları veya şeker hastalığında uygulanabilir.

Transkraniyal elektro uyarımı (TCES)
Bu terapi metodunun kökenleri geçen yüzyılın başlarında Fransa’da atılmıştır ve eski Sovyetler Birliği’nde 40’lı yıllardan beri günümüze kadar araştırılmakta ve geliştirilmektedir. Bu metodun terapi yelpazesinde kafatası tavanından geçirilen hassas akımlarla endojen opiyat aktivitesi ve kortikal duyarlılık uyarılacak ve böylece korteksteki fonksiyon bozuklukları tedavi edilecektir. Bunun kapsamında ör. muhtelif ağrı terapileri, epilepsi, anestezi desteği, mide mukozası ülseri, kalçada veya dizde osteoartrit de bulunur.

TCM’ye göre enerji ve meridyen terapisi
Özel seçilmiş frekanslarla frekans terapisi uygulamaları, geleneksel Çin tıbbı (TCM) öğretileri esas alınarak belirli meridyen noktalarına uygulanır, çünkü bu modele göre söz konusu noktalar fizyolojik olarak azaltılmış elektriksel dirence sahiptir ve meridyenler, TCM öğretisine basitçe ifade etmek gerekirse kas lifleri ve kan damarları gibi elektriksel iletim hatları oluşturur. 

TimeWaver elektrotları

 

Sistemik terapi için el elektrotları
El elektrotlarının kullanımı çok sayıda terapi için uygundur, çünkü frekans modülasyonu yapılmış hassas akımlar doğrudan tüm üst bedenden geçebilir. El elektrotları çoğunlukla Nuno Nina’ya göre sistemik terapide kullanılır. Hasta terapi süresince rahat bir şekilde oturabilir veya yatabilir.

Kulak ve kafa elektrotları
Kulak ve kafa elektrotları özellikle kraniyal elektro uyarımında ör. depresyon ve bağımlılık gibi psikolojik hastalıkların terapisinde ve korteksi doğrudan veya dolaylı olarak uyaran bir terapi metodu olan transkraniyal elektro uyarımında kullanılır. Bu metot Alzheimer, Parkinson, multipl skleroz veya beyin kanaması gibi nörolojik hastalıklarda destekleyici olarak kullanılır.
Lokal terapi için yapıştırma elektrotlar
Farklı boyutlardaki yapışkan elektrotlar farklı semptomların lokal terapisi için çok uygundur. İster ilgili noktalardaki ağrılar, kulak arkasındaki mastoidlerde kraniyal uyarım veya göğüs ve sırt bölgesinde geniş alanlı terapiler olsun, yapışkan elektrotlar çok sayıda sabit program için uygundur.
Yoğun çubuk elektrotlar
Yoğun çubuk elektrotların kullanımı akut eklem, göz, baş ağrıları veya sinüzitte özel terapi şekli olarak kullanılır. Özel başlıklarla en küçük sinir noktalarındaki veya hassas vücut bölümlerindeki ağrılar ağrı kaynağının etrafında uygulanan kısa uyarılarla tedavi edilebilir.

Not: Bu sayfalarda belirtilen uygulama olanakları (FT, CES, GFT, TCES) ve ayrıca geleneksel Çin tıbbı (TCM) esas alınan enerji ve meridyen terapisi bilimsel tıp tarafından yeterli bilimsel kanıt bulunmadığı için kabul edilmez. Bilimsel tıp bunun için bilimsel tıp anlamında yapılmış araştırmalar talep eder ancak burada belirtilen uygulamalar sadece terapi opsiyonlarıdır. TimeWaver Frequency’nin kullanımı ve hasta için olası ilgili fizyolojik etkisi her bir terapistin terapiye karar verme yetkisi kapsamında değerlendirilmelidir.

 

İnsan için üretildi

 

TimeWaver Home: Profesyonel hasta cihazı
TimeWaver Home sistemi, kişisel bilgi alanı kontrollü frekans terapisi için kompakt bir terapi sistemidir. Frekans terapisinin tüm avantajlarını bilgi alanı teknolojisinin olanaklarıyla birleştirir.
TimeWaver Home, geniş fonksiyon kapsamı ve çok sayıda programı ile günlük muayenehane çalışmalarınız için iyi bir tamamlayıcı işlevi görür. Kişiselleştirilmiş programlar hazırlayın ve TimeWaver Home cihazını hastalarınıza ödünç verin. Böylece hasta bağlılığını arttırabilirsiniz ve terapi evde veya hareket halindeyken sürdürülebilir.

Küçük ve kullanışlı profesyonel tıp teknolojisi
Uygulaması kolay: Sadece üç adet tuş
23 adet program ve çok sayıda yeni program
7 Nuno Nina programı
terapistin kişisel programları için alan

Güçlü bir kombinasyon
TimeWaver Frequency ve TimeWaver Home, muayenehaneniz ve hastalarınız için mükemmel bir kombinasyon. Otomatikleştirilmiş fonksiyon şekli ve kolay kullanılabilirlik, birden fazla hastayı paralel ve aynı anda ve hastaya özel olarak terapi etme imkanı verir

Not: Bilim ve bilimsel tıp, bilgi alanlarının varlığını, tıbbi ve diğer önemini ve uygulamalarıyla birlikte TimeWaver sistemini bilimsel tıp anlamında bilimsel kanıtların mevcut olmadığı gerekçesiyle ve aynı şekilde alternatif kapsamında biyoenerjetik dengeleme oluşturan Nuno Nina’ya göre sistemik terapiyi kabul etmiyor.

 

Elimdeki sağlık

TimeWaver Home’daki programlar
Her ne kadar çok yönlü ve güçlü olsa da, TimeWaver Home sistemi “sadece” üç adet tuş ile herkes tarafından kolaylıkla kullanabilir. Çok sayıda endikasyon için içerdiği programların yanı sıra, Nuno Nina’nın terapi protokolü bazında birçok terapinin desteklenmesi amacıyla enerjik sistemik terapi için özel bileşimler içerir:
• Ağrılar: Genel ağrılar, eklem, sırt, siyatik, baş ağrısı, migren, diş, çene, menstrüasyon ağrısı
• Beyin, ruh hali: Korkular, depresyon, öğrenme güçlüğü, stres, uyku bozukluğu, nikotin bağımlılığı
• Cilt: Yara terapisi, Akne Vulgaris (sivilce), uçuk
• Enerji: Yara dokusu terapisi, elden ele uygulama

im TimeWaver Home’da Nuno Nina altın çevrim
TimeWaver Frequency’de Nuno Nina’nın tüm altın frekanslarının ve kapsamlı terapi protokolünün yer alması gibi, TimeWaver Home’da en önemli uygulamaları otomatik uygulamalar olarak sabit bir şekilde entegre edilmiştir. Nuno Nina altın çevriminin 7 programında TimeWaver Home sisteminin tüm zekası kullanılır.

TimeWaver-tamamlayıcı maddeler
TimeWaver Home sistemi ile yapılan terapi, Nuno Nina’nın kliniklerinde günlük olarak uygulandığı şekliyle enzimler ve bitkisel maddelerden oluşan TimeWaver tamamlayıcı maddelerin kullanımıyla kombine edilebilir. Hatta oradaki hastalara TimeWaver tamamlayıcı maddelerinin terapi dışında da yılda en az bir defa kullanılması önerilir. Tamamlayıcı olarak kullanım amacı ve terapi planına göre aşağıdakileri öneriyoruz:

• Wave Pure
• Wave Being
• Wave Hepar
• Wave Renal

 

İyi su
Biz hastalarımıza ayrıca her bir TimeWaver uygulamasında bol miktarda su içmelerini tavsiye ediyoruz, çünkü tecrübelerimize göre ilgili uygulama ile muhtelif maddelerin vücuttan atılması desteklenebilir.

Ücretsiz Bilgi Broşürü

Bilgi Broşürünüzü Buradan Sipariş Edin

Broşürlerimizde TimeWaver cihazlarımız hakkında detaylı bilgiler bulacaksınız. Broşürler, posta yoluyla PDF olarak veya posta yoluyla basılı kopya olarak ücretsiz olarak mevcuttur.

10 yılı aşkın bir süredir dünyanın dört bir yanındaki doktorlar, terapistler ve ev kullanıcıları, aşağıdaki uygulama alanlarında destek için TimeWaver sistemlerimizi başarıyla kullanıyor:

 • Ağrı
 • Sağlık
 • Esenlik
 • Ruh
 • Uyku
 • Fitness
 • Güzellik
 • İş

Formu Doldurun

  Aşağıdaki bilgi broşürleri mevcuttur:

  ***Form gönderdikten sonra tarafınıza istediğiniz broşür iletilecektir.

  TimeWaver