Kullanım Koşulları

BİZ KİMİZ:  www.timewaverturkey.com (Bundan böyle “Time Waver” veya “Portal ” olarak anılacaktır.) İşbu tüzel kişilik bünyesinde yayın yapan bir portaldır.

Tüzel Kişilik :  NATURAL LAW TURKEY DOĞAL SAĞLIK TİC. PAZ. LTD. ŞTİ.
Adres            :    Nispetiye Mah. Aydın Sok. No:2 Kat :3 Daire:7 Aydın İş merkezi / Levent / İstanbul

Tel:   0 (212) 280 07 33   GSM: 0505 208 77 80    E-mail: info@timewaverturkey.com

 

1-www.timewaverturkey.com  adlı internet sitemizi kullanmak için lütfen LÜTFEN AŞAĞIDA YAZILI KULLANMA KOŞULLARINI, GİZLİLİK ve ÇEREZ POLİTİKASI METNİNİ, OKUYUNUZ

www.timewaverturkey.com’ u ziyaret ederek veya üyelik gibi herhangi bir işleminizi gerçekleştirerek, ya da herhangi bir içeriğini inceleyerek işbu Kullanım Koşullarımızı okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı, işbu koşulları ve ilgili hususları kayıtsız ve şartsız kabul ettiğinizi, sitede belirtilen tüm hususlarla ilgili olarak herhangi bir itiraz veya işbu koşulların aksine bir talep ileri sürmeyeceğinizi kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.  İşbu koşulları reddetmeniz halinde www.timewaverturkey.com sayfalarını kullanmayınız ve lütfen derhal sayfalardan çıkış yapınız.

 

 1. TANIMLAR

 

2,1. “www.timewaverturkey.com” veya “Portal ”: Natural Law Turkey Doğal Sağlık Tic. Paz.Ltd.Şti isimli portalı ifade eder

 

2,2. Kullanıcı: www.timewaverturkey.com’ a mobil, masaüstü pc, vs. gibi her türlü elektronik cihazla veya Facebook Twitter, instagram, Tiktok vs. sosyal medya hesaplarından erişen, ziyaretçi, üye, çalışan partner gibi, www.timewaverturkey.com sayfalarına giriş yapan her türlü gerçek kişiyi ifade eder

2,3. Üye: www.timewaverturkey.com’ a üye olan işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan Kullanıcı.

2,4 GİZLİLİK ve ÇEREZ POLİTİKASI: NATURAL LAW TURKEY DOĞAL SAĞLIK TİC. PAZ. LTD. ŞTİ.
veri sorumlusu sıfatı ile oluşturduğu ve kullanıcılarını KVKK ile ilgili bilgilendirdiği metin .

2.5. İçerik: www.timewaverturkey.comda yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yazılımsal ve işitsel imgeler, kampanyalar dahilinde yayımlanan bilgiler, sosyal sorumluluk çerçevesinde yapılan iş birliğine dair içerikler vb. her türlü bilgi ve belge

 

2.6.  www.timewaverturkey.com Arayüzü: www.timewaverturkey.com tarafından oluşturulan içeriğin kullanıcılar tarafından görüntülenebilmesi veri tabanından sorgulanabilmesi amacıyla kullanıcılar tarafından kullanılan her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları

 

2.7. Çerez ( Cookie): Teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır

 

2.8. www.timewaverturkey.com Veri Tabanı: Erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği veri tabanıdır

2,9. Satıcı: www.timewaverturkey.com üzerinden elektronik ticarete konu mal veya hizmeti satışa sunan ya da satan tüzel kişiyi ifade eder.

2,10. Alıcı: www.timewaverturkey.com üzerinden elektronik ticarete konu mal veya hizmeti satın alan ya da satın alma amacıyla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder

2,11 Bağlantılı Siteler: www.timewaverturkey.com sayfalarından diğer bağımsız üçüncü şahıs Web sitelerine yapılan yönlendirmeler

2,12 Portal: Desktop arayüzü, veri tabanı, mobil uygulamasından kullanıcılara içerik ve erişim sunan web sitesinin tümünü ifade eder.

3- www.timewaverturkey.com TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER

 

3.1. www.timewaverturkey.com, kendisi ve Üyeler tarafından www.timewaverturkey.com veri tabanına yüklenen içeriklerin, ara yüzler kullanılarak www.timewaverturkey.com veri tabanı üzerinden kullanıcılar tarafından alış yapılmasını, portalda sunulan hizmet ve ürünlerin görüntülenebilmesini sağlamaktadır

 

3.2. www.timewaverturkey.com, Kullanıcılarına, daha kaliteli bir alışveriş deneyimi yapmalarını sağlamak üzere hizmetleri görüntülenmesini çeşitli tiplerde listeleme hizmetleri vermektedir.

 

3.3. www.timewaverturkey.com, dahilinde gerçekleştirilen işlemlere, görüntüleme sayılarına yönelik çeşitli kategoriler altında satış, fiyat, kampanya vs. raporlama hizmetlerini sunmaktadır.

 

3.4. www.timewaverturkey.com, dahilinde verdiği hizmet ve ürünlerine yenilerini ekleme, mevcut hizmetlerin kapsam ve sunulma koşulları ile Portal’ da erişilen içerikleri her zaman değiştirme, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. www.timewaverturkey.com, bu hakkını hiçbir kullanıcı, üye veya ziyaretçilerine önceden bildirimde bulunmadan ve dilediği biçimde kullanabilir.

 

 1. YÜKÜMLÜLÜKLER

 

4.1. Kullanıcı’lar yalnızca kanunlar ve hukuka uygun amaçlarla “Portal” üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcı’ların  www.timewaverturkey.com dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine ait olacak olup, söz konusu hukuki ve cezai yükümlülüklerle ilgili www.timewaverturkey.com’ unherhangi bir sorumluluğu bulunmadığını Kullanıcı, kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

4,2. Kullanıcı’ lar,  www.timewaverturkey.com tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunmayacağını, www.timewaverturkey.com ‘un önceden yazılı iznini almaksızın Portal  üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, ve veri taraması (data crawling) gibi “screen scraping” yazılımları veya sistemlerini  kullanmayacağını ve bu şekilde www.timewaverturkey.com’ da yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalamayacağını, herhangi bir sosyal mecra, blog, web sitesi , mobil yazılım gibi platformda  kullanmayacağını kabul beyan ve taahhüt eder .

4,3. Kullanıcı, www.timewaverturkey.com ziyareti sırasında, yaptığı işlemleri veya (danışmanlık randevusu oluşturma gibi) www.timewaverturkey.com’ a maddi ve teknik olarak hiçbir şekilde zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Aynı şekilde Kullanıcı’ lar,  www.timewaverturkey.com’ a zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisanssız ürün, truva atı vb. içermemesi için koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını ayrıca portal girişlerinde robot veya otomatik giriş yöntemleriyle girmeyeceğini kabul beyan ve taahhüt eder.

4,4. Kullanıcı, www.timewaverturkey.com dahilinde bulunan her türlü resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanları, kataloglar, www.timewaverturkey.com’ a ait isim, logo, resim ve her türlü tanıtıcı reklamlarını  ve katalog görsellerini çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını; doğrudan veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

 

4,5. www.timewaverturkey.com’ un Kullanım Koşulları ile belirlenen kullanım sınırları dışında kullanılması hukuka aykırı olup; www.timewaverturkey.comun işbu nedenle uğrayacağı maddi-manevi zararlarına karşılık her türlü talep, dava ve takip hakları saklıdır. İşbu şartlara ve yasalara aykırı kullanımın tespiti halinde; www.timewaverturkey.com, Kullanıcıyı yetkili makamlara bildirme hakkına sahiptir. Kullanıcı bu tür kullanımlar sonucu oluşan zarar ve taleplerden bizzat sorumlu olduğunu kabul etmektedir.

4,6. www.timewaverturkey.com, Site üzerinde sunulan ürün veya hizmetlerde veya söz konusu ürün ya da hizmetlerin geçerli fiyatlarında dilediği zaman haber vermeden değişiklik yapabilir. Ürünlere ve hizmetlere ilişkin www.timewaverturkey.com , üzerindeki malzemeler güncelliğini yitirdiği takdirde söz konusu ürün ve hizmetlere ilişkin ürün ve hizmetleri güncelleme taahhüdünde bulunmamaktadır.

4,7. Kullanıcılar, www.timewaverturkey.com dâhilinde haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, www.timewaverturkey.com  ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarını sarsacak, kişilik haklarına tecavüz veya taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini, mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, mevzuatın gerektirdiği önlemleri alacağını ve prosedürleri yerine getireceğini, yasadışı, suç teşkil edecek, rahatsız edici, kişilik haklarına zarar verici, fikri haklara, telif haklarına, marka haklarına ve mülkiyet haklarına tecavüz edici tutum ve davranışlarda bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir

 1. GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

5.1. (Yazılımcı ile bakmamız lazım)

www.timewaverturkey.com , Kullanıcılarından elde edilen kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 2016/679 Sayılı AB Genel Veri Koruma Tüzüğü’ne tabidir. Konuyla ilgili  “AYDINLATMA METNİ” “ BAŞVURU FORMU”  ve  GDPR Politikası Gizlilik ve KVKK Politikası “ linklerini tıklayarak veya www.timewaverturkey.com web sitemizden  erişilebilecek işbu Anlaşma uyarınca “Kullanıcı” bilgilerini kullanabilir, işleyebilir, paylaşabilir, ifşa edebilir, bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetlerinde, pazarlama faaliyetlerinde ve istatistikî analizler yapmak amacıyla toplar, kullanır, iletir ve işler.  “AYDINLATMA METNİ” “ BAŞVURU FORMU”  ve  GDPR Politikası Gizlilik ve KVKK Politikası işbu Üyelik Anlaşmasının bir parçasıdır.  (lütfen detaylı bilgi için tıklayın )

www.timewaverturkey.com Kullanıcılar tarafından kendisine elektronik ortamda iletilen kişisel bilgileri, üyeleri ile yaptığı Kullanım Koşulları ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklamayacaktır. www.timewaverturkey.com, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Ancak, www.timewaverturkey.com u kullanmakla, internet iletimlerinin hiçbir zaman tamamen özel veya güvenli olmayacağını kabul etmektesiniz.

Ayrıca,

Bir Avrupa Birliği üye ülkesinde ikamet ediyorsanız, kişisel verilerinizi koruma ve işlememizle ilgili bilgi edinmek için, GDPR Gizlilik Politikası bağlantısından GDPR Gizlilik Politikası’na erişebilir ve info@timewaverturkey.comadresinden veya iletişim formundan veri Sorumlumuza haklarınızın icrası ile ilgili talepte bulunabilirsiniz

 1. COOKİE (ÇEREZ POLİTİKASI)

 

6,1. www.timewaverturkey.com yukarıda yazılan kanunlar ve amaç doğrultusunda sayfalarında cookie (çerez )  kullanmaktadır (Daha ayrıntılı bilgi için Çerez Politikası metnini tıklayınız ve dikkatli bir şekilde okuyunuz ) Bu kapsamda kullanıcılarının IP adresi, hangi sayfaları ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama, tarih ve saat gibi bilgilerini de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler ve teklifler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. Ayrıca www.timewaverturkey.comsizlere daha iyi bir hizmet sunma amacıyla, araştırmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak için işbirliği içinde olduğu firmalara Kullanıcı bilgilerini aktarabilir ve bu firmalar tarafından yukarıda sayılan amaçlarla sınırlı olarak Kullanıcı bilgileri işleyebilecektir. Daha sonra bu kullanıcıya sitede ya da Görüntülü Reklam Ağı’ndaki diğer sitelerde, kullanıcıların ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterebilir.

 

 1. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Bu www.timewaverturkey.com dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler, her türlü metin, grafik, kullanıcı arabirimi, görsel arabirim, fotoğraf, ticari marka, logo, ses, müzik, artwork ve bilgisayar kodu, html kodu ve diğer kodlar, imgeler kısaca her türlü İçerik mülkiyeti, kontrolü ve lisansı, söz konusu içeriğin tasarımı, yapısı, seçimi, koordinasyonu, ve düzenlemesi dahil; bunlarla sınırlı olmamak üzere, Time Waver’a aittir.

www.timewaverturkey.com‘ da satışa sunulan markalarla ilgili her türlü görsel ve tasarım bu markaların aittir ve ticari sunumları görsel ve logoları, telif hakkı, patent ve ticari marka kanunları, çeşitli diğer fikri mülkiyet hakları ve rekabet yasaları ile korunmaktadır.

www.timewaverturkey.com’ a ait hiçbir içeriği hiçbir sayfası, tamamen veya kısmen; kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz, hiçbir şekilde hiçbir sosyal medya mecrasına yüklenemez, gösterilemez, sergilenemez, kodlanamaz, tercüme edilemez, herhangi bir şekilde başka bir bilgisayar, sunucu Web sitesi veya diğer yayın veya dağıtım ortamına veya herhangi bir ticari girişim için iletilemez veya dağıtılamaz.

www.timewaverturkey.com telif haklarına tabi çalışmaları, ticari markaları, ticari görünümü, bilgi föyleri, makaleleri, görselleri, bannerler ve benzer malzemeleri veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

 1. HESAPLAR VE ŞİFRELER

www.timewaverturkey.com’ u bir ziyaretçi gibi gezinerek, içeriğini incelemek ve alışveriş veya danışmanlık ve ilgili hizmetler hakkında bilgi talebinde bulunmak için herhangi bir üyelik şartı gerekmemektedir. Ancak Portal belli özellikler veya hizmetler için bir hesap açmanızı (e-posta ve şifre oluşturmanızı) gerekebilir. Böyle bir durumda şifreniz dahil olmak üzere hesabınızda bulunan bilginin gizliliğini koruma sorumluluğu siz kullanıcılarımıza aittir. Bu bilgilerin güvenliğini ve gizliliğini sağlayamamanız halinde hesabınızda gerçekleşen hür türlü faaliyete ilişkin sorumluluk tamamen tarafınıza aittir.

Hesabınızın veya şifrenizin her türlü yetkisiz kullanımını ya da diğer güvenlik ihlallerini derhal www.timewaverturkey.com‘ a bildirmeniz gerekmektedir. Aksi halde, hesap bilgilerinizin gizliliğini ve güvenliğini sağlayamamanız sonucunda 3. şahısların kimliğinizi, e-postanızı veya şifre veya hesabınızı kullanması nedeniyle www.timewaverturkey.comun veya diğer başka bir kullanıcısının veya ziyaretçisinin uğrayacağı zararlardan sorumlu olacağınızı ve zararları tüm maddi-manevi -hukuki yönleri ile tazmin etmekle yükümlüsünüz

www.timewaverturkey.com, bu yükümlülüklere uymamanız sonucu ortaya çıkacak hiçbir zarar veya kayıptan sorumlu olamaz ve olmayacaktır.

 1. BAĞLANTILI LİNKLER

www.timewaverturkey.com sayfalarında diğer bağımsız üçüncü şahıs Web sitelerine bağlantılar içerebilir. Bu bağlantılı Siteler sadece ziyaretçilerimize kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir. Söz konusu Bağlantılı Siteler, www.timewaverturkey.com’ un kontrolü altında değildir ve www.timewaverturkey.com, link vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik 5651 sayılı Kanun’un 5. Maddesi uyarınca yer sağladığı içeriği kontrol etmek veya hukuka aykırı bir faaliyetin söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir. İşbu nedenle www.timewaverturkey.com, bağlantı sağladığı linklerle ilgili herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Söz konusu Bağlantılı Sitelerle etkileşiminize ilişkin olarak kendi bağımsız değerlendirmenizi yapmanız gerekmektedir.

 1. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, geç ifa etme, eksik ifa etme veya ifa etmeme hallerinde www.timewaverturkey.com’ un herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. “Mücbir sebep”, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve  www.timewaverturkey.com‘ un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacak olup, sayılanlarla sınırlı olmamak şartıyla doğal afet, savaş, yangın, grev, ayaklanma, isyan, kötü hava koşulları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek her türlü arıza, elektrik kesintisi mücbir sebep hallerindendir.

Bu halde, Kullanıcı, www.timewaverturkey.com’ un sorumlu tutulamayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

 1. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu “Kullanım Koşulları” uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu “Kullanım Koşulları” dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanım Koşulları’ndan dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır

 1. YÜRÜRLÜK ve KABUL

İşbu “Kullanım Koşulları” www.timewaverturkey.com tarafından yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

 1. AÇIK RIZA

AYDINLATMA METNİ” “ BAŞVURU FORMU”  ve  GDPR Politikası  Gizlilik ve KVKK Politikası işbu KULLANIM KOŞULLARININ BİR PARÇASIDIR.(Lütfen detaylı bilgi için tıklayarak okuyunuz.

www.timewaverturkey.com’ u ziyaret ederek, sayfalarını veya içerikle ilgili herhangi bir bilgiye erişerek veya üye işleminizi gerçekleştirerek, işbu Kullanım Koşullarımızı okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı, işbu koşulları ve ilgili hususları kayıtsız ve şartsız kabul ettiğinizi, sitede belirtilen tüm hususlarla beraber GDPR Politikası  Gizlilik ve KVKK Politikasını okuyup anladığınızı ve bununla ilgili olarak herhangi bir itiraz veya işbu koşulların aksine bir talep ileri sürmeyeceğinizi kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.  İşbu koşulları reddetmeniz halinde www.timewaverturkey.com sayfalarını kullanmayınız ve lütfen derhal sayfalardan çıkış yapınız.

Kullanıcı, iş bu koşullara uyacağını tüm hukuki sonuçları ile kabul ve taahhüt eder.

 

 

 

NATURAL LAW TURKEY DOĞAL SAĞLIK TİC. PAZ. LTD. ŞTİ.
Adres            :    Nispetiye Mah. Aydın Sok. No:2 Kat :3 Daire:7 Aydın İş merkezi / Levent / İstanbul

Tel:   0 (212) 280 07 33   GSM: 0505 208 77 80    E-mail:info@timewaverturkey.com

TimeWaver